dimecres, de setembre 28, 2016

Aristocracia catalana

Els deures són el motor de la desigualtat. 
Potser, per això mateix, molts "pedagogs" que defensen els deuren, amb la seva fina ironia, són profundament antidemocràtics. Pels nens amb dificultats (mentals, socials, les que siguin) els deures representen les banderilles clavades al brau. Anar però contra les corridas de toros dona publicitat a Catalaunya, anar contra els deures la treu; perquè ambdues situacions pertanyen a l'aristocracia catalana.