dissabte, d’octubre 31, 2009

Independentisme, guerra i inexistència.

Últimament abunden els escrits sobre independentisme. Augmenten els nacionalistes i també els perdonavides. Augmenta, sobretot, l’exclusió dogmàtica. I aquest no és el país que jo somio. Ni molt menys. En conec uns quants d’independentistes “de tota la vida”, que no han llegit mai un llibre i que tenen més formació doctrinària que no pas humana; posats a dir, tampoc destaquen en educació de cap tipus. I sovint menys encara en capacitat crítica. I encara menys en cortesia. Del que els interessa agafen allò que els convé. Estant en possessió de la veritat, com es pensen que estan, destil·len una Catalunya repugnant. Repugnant i de mentida. Perquè no és possible la construcció social sense el diàleg, ni desitjable la construcció de Catalunya amb el ferro de la ignorància i la màscara. La Catalunya que es construeix des del seu petit tràfic d’influències, els estudis elaborats cobrant per ser uns coneguts, o saludats. El dia que calgui votar la independència, si us plau, fiqueu el meu vot en un altre urna perquè no vull que s’impregni de la pudor totalitària dels que treballen per compte d’altri cobrant del renec. Sereu independentistes, però la vostra Catalunya put.

dimecres, d’octubre 28, 2009

Mocador i camisa per a lligar

Aquests dies m'he enrecordat que fa uns anys, molts anys, em manifestava a la porta de casa de l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet. Era temps de la dictadura encara, d'aquella dictadura tan fotuda en els barris periférics de Santa Coloma. Jo "militava" com infant en un grup de joves, entre cançons dedicades al Che (Aprendimos a quererte, desde la histórica altura....), moltes altres de Vïctor Jara (Te recuerdo Amanda, la calle mojada...), i altres de no sé qui (Si quereis la libertad, romped ya vuestras cadenas...). Al crit de "Blas dimite, el pueblo no te admite", corredisses i la por que m'enxampessin els meus pares en actes "polítics", la vida anava creant els primers desenganys amorosos. Després vindrien les desafeccions polítiques amb l'esquerra, el carnet del sindicat anarquista del pare (mantingut en la clandestinitat familiar) i la meva incapacitat per a militar en cap massa organitzada. I ara, quan ja no escolto a Jara, ni visc a Santa Coloma, investiguen al nou alcalde, fill del Blas dimite. I m'enrecordo el dia que uns que deien eren de Falange en van donar quatre bufetades a la porta de l'Església. Vestia jo un mocador vermell i una camisa negra. Volia lligar, i vaig rebre.

diumenge, d’octubre 25, 2009

Cuaderno amarillo, d'iidees caduques

Em recomana una impenitent lectora i insistent dona un llibre(Pániker, Salvador (2000). Cuaderno amarillo. Barcelona: Plaza & Janés). El llegeixo. Després m’entero que qui me’l recomana no l’aprecia gaire; m’aprecia més a mi, i sap que m’agraden les biografies (L’Hola dels .... acadèmics? Pseudointel.lectuals?). No m’entusiasme, però m’agrada acompanyar en la vida a un personatge com Pániker. Semblo assaborir la seva inseparable copa de cava. Però ningú no és perfecte i Salvador tampoc. Ni molt menysAl llibre, cap al final, li falten algunes pàgines; però no les trobo a faltar ja gaire. Si Salvador no és perfecte, l'edició encara ho és menys.

De vegades, Pániker, fa afirmacions com la següent: “Es preciso admitirlo. El Estado del Bienestar, como mera institución de solidaridad obligatoria, fomenta la pereza social, una cierta rigidez, una literal pasividad. (...) Uno comprende así las voces que piden que el dinero que va a subsidio de paro se desvíe hacia el reciclaje y la educación de los parados”(pàgina. 183) Doncs, no, no es pot entendre. Diria, fins i tot, que tampoc es pot compartir. L’Estat del Benestar no potencia cap mandra, ni social, ni política, ni d’altre tipus. El que passa és que la precarització de les feines fan que una persona sana mentalment prefereixi quedar-se a casa que anar a treballar en unes condicions pèssimes. És que la feina megaprecària és una bona definició de l’Estat del Benestar? Si un escriptor ha d’escriure al pol nord, en un iglú, en pijama català durant l’hivern, segurament adquirirà una certa mandra social i literària. Culpa, Deu meu, de l’Estat del Benestar! Trampes, trampites.Tampoc podem entendre que a la gent aturada se’ls faci formació en comptes de donar un subsidi, o repartir millor la feina. Entre el subsidi i aquesta "polvoformació" no hi ha gaires diferències. Ja sabem que hi ha al darrera d’afirmacions com l’esmentada, els que hem llegit alguna cosa de sociologia liberal: fent formació culpabilitzem els aturats de la seva situació; estan aturats, clar, perquè no s’han format. Si voleu, fins i tot és cert, en part (Rifkin, a La fi del treball, ho nega) Però per quina raó no s’han format els aturats? Bourdieu i Passeron, Willis, Bernstein, Freire i una llista interminable d’estudiosos ens ofereixen unes bones respostes. Una persona el primer que necessita és viure, tenir allò bàsic assegurat, i després millorem l’educació i construïm una societat més justa. Col•laborem i deixem-nos d’aristocratismes. I deixem-nos de fal.làcies.

dijous, d’octubre 22, 2009

Notícies de Ferrer

Reprenc l'activitat després del refredat.
Si voleu acaba de llegir l'article sobre l'autoria de l'Escola Moderna, he col.locat l'article en un apartat anomenat publicacions al final del blog (a la dreta). De fet, ja l'he ampliat molt amb noves dades. Estic molt content d'aquesta tasca, malgrat no sigui la línia que més m'agrada. Massa descriptiva. Però us puc assegurar que és molt entretinguda i apassionant. Ja veurem si puc col.locar-lo (és que quan no es tenen gaires amics, no és fàcil).

dissabte, d’octubre 17, 2009

Sobre la autoria de La Escuela Moderna (II)

Continua de:
Ampliemos la argumentación de la posibilidad de la participación de Lorenzo. No es ninguna novedad que el toledano, junto con José Casasola y Soledad Villafranca, seguía lo que podríamos denominar “una línea editorial”, como “(…) fieles propagandistas del pensamiento ferrerista” “(…) los mismos conceptos, las mismas consignas, casi las mismas palabras”.[1] De hecho, tanto Casasola como Lorenzo son fieles propagandistas de la enseñanza racionalista, no solamente de la labor de La Escuela Moderna. No hay que olvidar, como a menudo sucede, que la obra de Ferrer (la escuela, la editorial, el boletín), no era una labor individual como se tiende a ver, sino una acción colectiva. Y colectiva había de ser su explicación.
Argumentemos en contra de la hipótesis que Buenaventura Delgado mostró cierto encono o apasionamiento contra Ferrer y enorme simpatía por Lorenzo. Será entonces interesante resaltar el hecho de que otros especialistas, nada sospechosos de encono, ni de todo lo contrario, han encontrado que “Lorenzo está de acuerdo –incluso empleando casi idéntica terminología- con los puntos de vista expuestos en La Escuela Moderna”. Sin embargo, más allá de la manifestación de la sintonía y coincidencia entre la obra y Lorenzo, y a pesar de la significación de la palabra “idéntica” en cursiva, Pere Solà tampoco continuaba por dicha senda. [2]
La coincidencia del pensamiento pedagógico y de las ideas sobre la enseñanza racionalista de Ferrer se pueden cotejar con las expuestas por el toledano, entre otras publicaciones, en los folletos Solidaridad y Contra la ignorancia, en las obritas El Pueblo y Hacia la emancipación, en la que incluyó un capítulo sobre la huelga general y otro sobre la educación racionalista, así como en artículos como “El derecho a la ciencia”, “Instrucción de clase” o “Contra un sofisma”, por citar solo algunos. [3]
Ahora bien, no es la anterior la única referencia en que las tesis de Solà i Gussinyer y de Delgado coinciden. En Educació i moviment llibertari a Catalunya (1901-1939) afirma la posibilidad de que Ferrer y Guàrdia se inspirase en un texto de Anselmo Lorenzo. Concretamente, se trata del apartado “A los alumnos de la Escuela Moderna”.[4]
A la luz de lo expuesto, cabe preguntarse la razón por la cual Lorenzo no incluyó ningún texto suyo en la composición. Ni tan siquiera el dedicado a los alumnos de la Escuela Moderna, tan adecuado y claro para insertarlo después de la referencia al profesorado.
Pensamos que existen buenas razones para pensar que el líder anarcosindicalista tuvo un papel relevante en la composición de la obra de Ferrer, en la selección y orden de los textos.

[1] DELGADO, Buenaventura. (1979). Obra citada, página 144.
[2] La cita es nada más ni nada menos que de SOLÀ i GUSSINYER, Pere. (1978). Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna. Barcelona: Curial, página 48.
[3] LORENZO ASPERILLA, Anselmo. (1909). Solidaridad. Barcelona: Imprenta de la Sociedad del Arte de imprimir; (s.f. pero 1913). Contra la ignorancia. Barcelona: Imp. I. Ortega; (1910). El pueblo. Estudio Libertario. Valencia: F Semper y Cª; (1913). Hacia la Emancipación. Mahón: Biblioteca de "El Porvenir Obrero"; los artículos: (1912). El derecho a la ciencia. En Vida anarquista (pp. 54-56); La instrucción de clase. En Vida anarquista (pp. 57-59); Contra un sofisma. En Vida anarquista (pp. 59-62).
[4] SOLÀ i GUSSINYER, Pere. (1980). Educació i moviment llibertari a Catalunya (1901-1939). Barcelona: Edicions 62. Esta posibilidad la contemplaba en la página 111. Reproducía el breve texto de Lorenzo en las páginas 109-111.

dilluns, d’octubre 12, 2009

Qui va escriure l'Escola Moderna?

Sobre la autoría de La Escuela Moderna.
Uno de los hechos más significativos e interesantes en relación con el tema Ferrer, lo planteó el profesor Delgado en su reconocido y todavía indispensable libro sobre la Escuela Moderna [DELGADO, Buenaventura. (1979). La Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia. Barcelona: CEAC. Esta propuesta inicial podemos consultarla en las páginas 15-17. Sin embargo, no se profundiza más en el tema ni tampoco se insiste durante el libro en aportar más datos al respecto.] Una cuestión, por cierto, un tanto extraña para el talante profesional y la forma de trabajar e investigar de Delgado, más bien meticulosa y centrada en los hechos contrastados y poco dada a elucubraciones, con o sin fundamento. Se trata, ni más ni menos, del cuestionamiento de la autoría de la obra donde Ferrer explica el funcionamiento de su escuela: La Escuela Moderna. Póstuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista [FERRER GUÀRDIA, Francesc. (1978). La Escuela Moderna. Póstuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista. Barcelona: Tusquets editor.]
Anselmo Lorenzo Asperilla (1841-1914), en el prefacio que publicó en la obra del pedagogo catalán más prestigioso, había afirmado que La Escuela Moderna fue “escrita” durante el verano de 1908, en Amélie-les-Bains. Hipotéticamente, Ferrer se había desplazado a la localidad francesa de los Pirineos Orientales para recuperarse del encierro sufrido a raíz del famoso atentado de Mateo Morral en 1906: “Allí, Ferrer, en consideración a cuanto se había fantaseado por amigos y adversarios sobre el significado de la Escuela Moderna durante la campaña de su liberación, formó el propósito de escribir una Memoria explicativa de su significación”. Según relata Lorenzo, el fundador de La Escuela Moderna le “(…) invitó a que le acompañara, a lo que accedí gustoso (…), y concertamos propósitos de continuación aprovechando las lecciones de la experiencia.” Finalmente, Lorenzo reconocía que la llamada del alellense no había sido una invitación sólo al sosiego y la contemplación sino más bien resultó ser un agradable requerimiento de trabajo y propaganda: “Para la realización de su propósito requirió mi colaboración” [LORENZO ASPERILLA, Anselmo. (1978). Prólogo a la edición original, especialmente páginas 51-59. En FERRER GUARDIA, Francesc. (1978). Obra citada. Las citas son de la página 57. Este hecho también había sido notado por Vladimiro Muñoz, aunque solamente consignaba las palabras del prólogo, sin interpretar nada más. MUÑOZ, Vladimiro. (1974). Antología ácrata española. Barcelona: Grijalbo, página 58]. Sin embargo, no hay que atender demasiado a las palabras del toledano cuando aducía que su producción escrita en Amélie-Les-Bains fue exclusivamente el prólogo referido, que, por otra parte, nunca pensó que se publicaría junto a la obra de Ferrer. Se trataba más bien de una modestia mal disimulada, que de una verdad fáctica [En aquel medio, en presencia de Ferrer y oyendo su palabra inspirada por el más generoso altruismo, sentí aquellas emociones que asaltan el sentimiento y el pensamiento, y mientras él bosquejaba su Memoria yo escribí las siguientes líneas, que no pude presumir habrían de incluirse en el prefacio de la obra póstuma de Ferrer”[LORENZO ASPERILLA, Anselmo. (1978). Prólogo a la edición original, página 57]
Sea como fuere, hablar de La Escuela Moderna como obra “escrita” original es un tanto exagerado, puesto que está claro que el librito-memoria está constituido por diversos fragmentos y artículos que ya habían sido publicados. Como Delgado recogía en su investigación sobre Ferrer, el pedagogo catalán redactó la mitad solamente de las 255 páginas del libro publicado por Maucci: “De los XVII capítulos de que consta la obra, sólo cuatro, y no completos, fueron escritos después de la clausura de la E, Moderna.”[ DELGADO, Buenaventura. (1979). Obra citada, página 16] Concretamente, el capítulo primero (escrito en la Cárcel Modelo de Madrid), el segundo (no indicaba Delgado, por no tener constancia, la fecha en que se elaboró), el noveno (escrito en mayo de 1908) y el decimoséptimo (también escrito en la Modelo). Estos datos, de forma muy lógica, llevaban al catedrático de la Universidad de Barcelona a preguntarse por la razón de la no publicación de la obra en vida de Ferrer: “La ayuda que éste pidió a A. Lorenzo para la confección de la obra –nadie conocía como él la Escuela Moderna desde su fundación y las publicaciones que éste había lanzado-, la heterogeneidad de autores y materias tratadas en este libro y la diferencia de fechas en que estos trabajos fueron escritos y publicados, además de lo poco que Ferrer aportó después del verano de 1908...” le llevaban a concluir que La Escuela Moderna se debía más a la mano de Lorenzo que a la de Ferrer. Añadía todavía como razón en favor de esta proposición la falta de coherencia y de hilo conductor en las materias tratadas. En todo caso, no debemos olvidar que la obra es una “composición” de textos ya escritos, no una narración original, así como que la autoría de los textos está ampliamente fundamentada [Y, en cualquier caso, se puede consultar en DELGADO, Buenaventura. (1979). Obra citada, página 16, 17 y 18, nota 38]. Tenemos, pues, buenas razones para pensar que la composición de la obra póstuma de Ferrer fue realizada en colaboración con Anselmo Lorenzo, un hecho que, probablemente, habría aclarado el propio Lorenzo de haber podido acabar el tercer volumen de su importante obra El Proletariado Militante.
PD. Avui em trobo encara foça refredat. He anat (tasca de pare) a la fetsa de Cavall Fort (es mereix un post o dos), però el promès es deute. El següent missatge el posaré el dijous, si tot va bé. Demà és 13 d'octubre. Visca l'Escola Moderna!

diumenge, d’octubre 11, 2009

Ferrer i Guàrdia va escriure l'Escola Moderna?

Francesc Ferrer i Guàrdia, Anselmo Lorenzo y La Escuela Moderna.

Albert Esteruelas Teixidó
María Teresa Valbuena de la Fuente

Hace algunos años, bastantes ya, el profesor Delgado, en una de sus clases de doctorado, nos proponía realizar un estudio sobre alguno de los importantes traductores de la Escuela Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia. Se trataba de optar o bien por Cristóbal Litrán o por Anselmo Lorenzo. Por aquel entonces, la pura intuición nos llevó a decidirnos por el estudio de la figura emblemática del masón y anarquista toledano.
Fue una de esas decisiones que se basan más en la premura que en el conocimiento del tema. El profesor Delgado sentía una admiración importante y sincera por esta significada figura del movimiento obrero español. No fue difícil descubrirlo. En una de esas tardes inolvidables y apacibles de estudiante, haciendo honor a su cátedra, impartió en su despacho, a un reducido grupo de alumnos, una de esas clases magistrales a la que tenía acostumbrado a los jóvenes interesados en escucharle. Fue un hecho definitivo que suscitó nuestro interés por el tema.
Poco a poco fui descubriendo que tras la risa socarrona de nuestro querido profesor se escondía un volumen de trabajo desalentador. Así es que pedí soporte a una amiga mía a quien el personaje le resultó tan interesante que su implicación acabó por convertirla en el motor del estudio. Ese junio y julio recorrimos varios archivos de Barcelona y, por esas casualidades de la vida, en agosto, mientras se jugaban las medallas olímpicas en Barcelona, pudimos consultar la colección completa del diario menorquín El Porvenir del Obrero, una publicación dirigida por Joan Mir i Mir y en la que, como en tantas otras, eran frecuentes las colaboraciones de Lorenzo. El mahonés Mir i Mir había sido estudiado por el historiador menorquín Josep Portella, a quien pudimos conocer y quien nos ofreció algunas de las cartas que Anselmo Lorenzo le había enviado a Mir i Mir y que él había coleccionado pacientemente. La de Lorenzo y Mir i Mir se trataba de una relación de amistad entre dos anarquistas separados por un mar y unos cuantos años. Viejo y achacoso, uno; joven, cambiante y dubitativo, el otro. Poco a poco y de manera contundente, la figura de Lorenzo se agigantaba.
El caso es que quedamos tan fascinados por la figura del toledano que la redacción del pequeño trabajo quedó en un segundo término, sobrepasado ampliamente por la recopilación de material. Sólo pudimos dar a conocer una pequeña parte de nuestra labor. Es nuestro sino, tampoco en el presente trabajo podremos plasmar narrativamente toda aquella investigación, sólo el caudal biográfico de Lorenzo Asperilla da para un centenar de páginas; si añadimos el bibliográfico, el río se desborda irremisiblemente.
Vamos, pues, a pergeñar el papel de este viejo anarquista en la obra y vida de Ferrer. En primer lugar, nos referiremos a la autoría de la obra La Escuela Moderna, pasaremos luego a analizar la relación personal entre ambos y, finalmente, nos referiremos a la tarea desarrollada por Lorenzo en la institución educativa de Ferrer.

Pròxim post: Sobre la autoría de La Escuela Moderna (I)

La meva contribució al centenari Ferrer i Guàrdia

En aquest últim any he estat treballant en el tema Ferrer. He escrit uns tres articles i una comunicació per a un congrés. He preparat un llibre que em queda a l'ordinador i que, si tinc temps i alguna editorial té interès, miraré de publicar-lo. No penso pilotejar ningú, òbviament. El cas és que el dia 13 d'octubre, dimarts, farà cent anys de l'afusellament (no, com diuen alguns, assassinat legal). No m'agrada que es celebri més la figura que l'obra, però les persones som així: els noms sempre van per endavant. Com sigui, us deixaré una part d'un article escrit en castellà i en col.laboració, com més m'agrada; un article polèmic, i, ja que alguns m'ho han dit, força interessant, sobre l'autoria del llibre. També el posaré en la barra lateral ja que circula per internet.

dimecres, d’octubre 07, 2009

"Una comedia española" Espanyola?

Ahir tocava la preestrena en català d' "Una comèdia espanyola" de Yasmina Reza, una autora francesa. No és probable que anés cap reagrupamentaire. Ni calia. Darrerament, reconeixeu-m’ho, el TNC ha millorat força la seva programació. Ignoro els canvis que s'ha produït, però els celebro perquè la millora ha estat notable. I ara només puc expressar opinions positives sobre el teatre (si algú sap què passa, podria comunicar-ho als responsables del Departament d'Educació per tal que prenguin nota).
Certament, em va sorprendre molt aquesta obra. Molt. Potser fou pel guió, ben trenat i arriscat. Vaig sentir dir, quan sortia ja del teatre, que era espessa. No n'hi ha per tant. És una obra amb contingut, narra unes vides nuades amb uns problemes que sovint són generalitzables. Força sovint. Les vides són espesses quan són vides, en cas contrari foren vuides (sic, vuides per comptes de buides). Celebrem el teatre que narra amb humor i profunditat, que per a no pensar ja tenim la televisió.
Em va sorprendre també la posada en escena, equilibrada i adequadament rítmica, i les interpretacions que, amb la modèstia pròpia de l'anàlisi amateur que faig, em van semblar espectaculars. Totes. Destaca Ramon Madaula i Mónica Randall, ambdós per la seva naturalitat, tan aconseguida que sembla que no actuin. Però actuen, i nosaltre ho gaudim.
Amb l'obra un hom es pregunta què és la realitat, allò que habitualment donem per evident, però que mai no ho és. La vida dels altres, de vegades, sembla ideal, però mai ho és, o quasi mai. L'enveja ens impulsa a idealitzar la vida i la realitat dels altres, però darrera de cada qual hi ha una persona (no un patriota excloent, per cert) i cada persona pot decidir viure una realitat.
Em va agradar molt el monòleg final de l'Aurèlia (Cristina Plazas), especialment amb allò de "la il·lusió persistent d'esperar alguna cosa més, allò que no té nom i no sabem què és, una mena d'atenuació de la solitud". Aquestes paraules em recorden el que en pedagogia podríem anomenar màgia. Una màgia que, sense existir, de vegades passa.

dissabte, d’octubre 03, 2009

El Gran Empresari

Mentre que el Gran Empresari de la vida fa els contractes a la gent cada vegada més llargs, els grans empresaris de l’economia ens els fan, impiament, més curts.