dilluns, de juliol 01, 2013

Els pobres haurien de suspendre per demostrar que aprofiten la beca

Existeix el concepte d’una educació mínima i una educació complementària, però no sabem d’on prové aquesta diferenciació. Haurà existit sempre. Tampoc sabem fins a on ha de ser mínima l’educació mínima, perquè la resposta pressuposa que arriba un moment en què ja no cal educar-se més. Això és el que sembla deduir-se de la diferencia obligatòria-postobligatòria. Curiosament, a la diferència entre obligatòria i postobligatòria se li sol associar la qüestió de l’esforç, que sol tractar-se com si fos un concepte clar i diàfan. I no ho és. El concepte de meritocràcia actua de criteri per a distingir als dogmàtics i als ignorants. I els mentiders o funcionaris, jubilats o no, al servei del que hi ha. Cada vegada que algú vincula atorgar la possibilitat d’una educació mínima i suficient per a alguns, negant la possibilitat d’una educació màxima amb el concepte de meritocràcia el que està fent és mostrar la seva ideologia fent-la passar per la seva ciència. Sovint la seva ciència és la seva ideologia, però reportant beneficis i aplaudiments, ja n’hi ha prou. És aquest el cas de Wert i d’alguns altres que, acostumats al privilegi i a generar desigualtat, es pensen que els acompanya la ciència. El mèrit té uns condicionants, ens agradi o no, anar en contra no fa que es venguin més llibres. Tot el contrari. Si sabem que els l’economia de les persones és un condicionant important i que els pobres han de fer més esforç, algú hauria d’explicar perquè es demana una nota més enllà de la superació dels estudis. La nota la posen els que són més rics que els estudiants.

Resumint
Quan és suficient l'educació?
No ens interessa que "els pobres" s'eduquin més, ja que a casa no ho fan?
Ser pobre obliga a fer més esforç
Un becat que aprova no es mereix la beca (potser hauria de suspendre)