dijous, de febrer 26, 2009

Economia o nació

Sabem que el capitalisme, el nou capitalisme, ha produït un important canvi en les nostres identitats. Sobretot en les identitats basades en la geografia. Aquest canvi, però, no s’ha produït a tot arreu, encara. Afecta les persones que habiten les gran metròpolis: Barcelona, Nova York, Londres, Paris. Estem en trànsit, encara. Un director d’una gran empresa s’identifica amb un altre gran director, gerent o inversor, encara que visqui a l’altre punta del planeta. Un empresari important de Paris no s’identifica amb un sense sostre per molt francès que sigui. Aquesta és la pertorbació.
Què fer? No ho sé. El que diuen que fa la gent és refugiar-se en alguns valors que són llegits i interpretats com estables. És una forma de protecció. D’aquesta manera intenten cercar en el treball la nova versió de la nostra desapareguda i enyorada “llar”. L’economia s’ho emportarà tot.

Reflexions a partir de Richard Sennet. “La calle y la oficina: dos fuentes de identidad.” pàgina 246 i següents. A Giddens i Hutton (eds.) (2001). En el límite. La vida en el capitalismo global.
Bolonyia? Avui hi ha hagut una votació dels alumnes a la Facultat de Pedagogia de la UB. Dintre de poc deixaran de dormir en comuna. Demà sabré quelcom.