dissabte, d’octubre 04, 2008

Llibre d'evocacions

dijous, 25 / setembre / 2008

Llibre d'evocacions 1922-1947 és una obra que va publicar la impremta Altés per a parlar de l’Escola del Mar de l'Ajuntament de Barcelona. Eren els difícils anys del franquisme, és a dir, que es titulava "Libro de evocaciones". L'Escola del Mar la dirigí Pere Vergés i estava situada a la Platja de San Sebastián, a la Barceloneta. Va ser bombardejada per les tropes nacionals. Suposem que no van fer-ho amb mala intenció. Simplement no haurien anat a escola i no sabíen com eren. Què malament ho va passar en aquells anys Pere Vergés, un amant de la música, l'educació i la cultura...L'obra tenia aquesta intencionalitat declarada: "Este libro trata de evocar recuerdos, valorar sugestiones, de descubrir inquietudes, es decir, de desentrañar la complejidad del espíritu que la preside". Ho intentarem

enviat per Albert Esteruelas a la/es 22:29